Hangi verileriniz uygulama tarafından kullanılıyor?

Bu uygulama cihazınızda kullanmakta olduğunuz adres defterindeki kişi adları ve mail adreslerine onay vermeniz halinde erişmektedir. Bu yolla ulaşılan verileriniz sadece sizin daha kolay yazmanızı sağlayacak biçimde uygulama tarafından derlenmekte ve cihazınızda saklanmaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamayı çalıştırmak için kullandığınız cihaza ilişkin bilgiler, uygulamayı nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri elde edebilmekteyiz. Uygulamada kullanılan \'Google Sesle Giriş\' gibi yardımcı hizmetler de bazı verilerinizi dolaylı yollarla elde edebilmektedir. Sunulan hizmetler kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıda detaylı biçimde açıklanmıştır:

  • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adres defterinizdeki kişilere ait bilgiler; isimler, e-mail adresi ve diğer benzer verilerdir.
  • Kullanım Verileri: Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, metin olarak giriş yaptığınız sözcükler ve uygulama kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri verilerdir.
  • Cihaz Verileri: Cihaz modeli, Cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon kullanım dili, ülke bilgisi gibi verilerdir.

Kredi kartı numaralarınız, parolalarınız, kullanıcı adlarınız ve konumunuz gibi kişisel verileriniz kesinlikle kaydedilmemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm tedbirler alınmaktadır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz

Kişisel verilerinizi korumak amacıyla, ödeme işlemlerinizin güvenliğinin temini için asgari olan önlemler alınmıştır. Ancak internet üzerinden iletim ya da elektronik saklamaya ilişkin hiçbir yöntem tamamıyla güvenli olmayıp bu kapsamda mutlak güvenliğinizi garanti edememekteyiz.

Kullanıcıların kişisel verilerini Kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olarak herhangi bir üçüncü kişiyle de kesinlikle paylaşmamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi oklavyecom@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Anasayfa

Telif Hakkı 2019 © Hiperkitap | Hiperlink | eOsmanlica | KelimeX – Bütün hakları mahfuzdur.